درباره ایران درباره استان قزوین

درباره امامزاده شاهزاده حسین

امامزاده شاهزاده حسین
عکس اول امامزاده شاهزاده حسین عکس دوم امامزاده شاهزاده حسین

امامزاده شاهزاده حسین فرزند علی بن موسی الرضا است که مقبره‌اش در شهر قزوین واقع شده ‌است . گفته شده که شاهزاده حسین در سفر به مرو حین عبور از قزوین ، در این شهر درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد . در دورهٔ حکومت صفویه برای این امامزاده که بعدها به شاهزاده حسین معروف شد ، ساختمان‌های متعددی بنا گردید و زیارتگاه مردم قزوین شد . مجموعه بناهای شاهزاده حسین عبارتند از : دروازه ورودی ، ساختمان گنبد دار ، رواق ، میانسرا ، ایوان ، بقعه و اتاقهایی در اطراف صحن مرکزی یا میانسرا . ورودی مجموعهٔ شاهزاده حسین ، از سمت شمال ، شبیه دروازه‌های ورودی شهرهای عهد صفویه و قاجاریه ‌است . این ورودی دارای طاق نما و شش مناره ‌است که هر یک با کاشیکاریها بسیار زیبا تزیین شده ‌است .
بقعه شاهزاده حسین با دو ورودی از سمت شمال و جنوب در میان صحن بزرگی قرار گرفته ‌است . در اطراف صحن ایوان‌هایی وجود دارد که با کاشیکاری در طرحهای مختلف تزیین شده ‌است . ورودی بقعهٔ شاهزاده حسین دارای مقرنس کاری و تزیینات مختلف است ، که در دورهٔ قاجاریه با افزودن تالاری به آن شکل تازه‌ای یافته ‌است . در بخش غربی و شرقی بقعه ، دو رواق ساخته شده که به نامهای بالا سر و پایان پا معروف و دارای گچبری و کاشیکاری است . فضای داخل بقعه شاهزاده حسین ، با کاشی خشتی هفت رنگ ، بدنهٔ آن با آیینه کاری و زیر گنبد با کتیبه‌هایی به خط ثلث در زمینهٔ لاجوردی تزیین شده‌ است . قدیمی ترین و زیباترین اثر مجموعه شاهزاده حسین ، در چوبی منبت کاری شدهٔ آن است که در سال 967 هجری به مجموعه اضافه شده ‌است .
طبق کتیبه‌ای از کاشی معرق ، این مجموعه در سال 1040 هجری به دستور زینب بیگم ، دختر شاه طهماسب صفوی ، بازسازی و صندوق چوبی نفیسی بر مزار آن نصب شده ‌است . این بنا که اصالتا مربوط به دوره ایلخانی است در تاریخ 20 بهمن 1318 با شمارهٔ ثبت 339 به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است . در سالهای اخیر نیز مجموعهٔ شاهزاده حسین تعمیر اساسی شده و بناهایی را که به آن افزوده‌اند که از جملهٔ آنها بنای یادبودی است که به یاد محمد علی رجایی رئیس جمهور اسبق ، ساخته‌اند . در اتاق‌های اطراف امامزاده نیز کشته‌شدگان قزوینی جنگ ایران و عراق به خاک سپرده شده‌اند .